europomlogomale

Prestižní evropská přehlídka ovoce Europom se uskuteční ve dnech 5. - 8. října 2017 v Olomouci. Hlavním cílem Europomu je propagace a podpora rozmanitosti ovocných druhů, jejich zachování a využití. Hrdým pořadatelem této prestižní pomologické akce se stal z pověření evropského konsorcia Český zahrádkářský svaz. Europom prezentuje národní pěstitele, jejichž sortiment se vymyká nebo neměl dosud šanci se z jakýchkoli důvodů uplatnit v běžné nabídce velkoobchodních a malobchodních řetězců.

Dává rovněž prostor regionálním ovocnářům a pěstitelům, aby představili své produkty, dovednosti, nové postupy či alternativní metody pěstování i zpracování ovoce. Návštěvníci se mohou seznámit s celým procesem šlechtění, pěstování a zpracování ovoce. K ochutnávce jsou pro návštěvníky tradičně připraveny fresh juicy, sušené plody, pálenky, mošty a další více či méně známé produkty. 

Tradici mezinárodní přehlídky Europom založila v roce 1989 belgická organizace Nationale Boomgaardenstichting. 

jablkaweb

Od počátku bylo do Europomu zapojeno šest evropských zemí - Belgie, Švýcarsko, Francie, Velká Británie, Nizozemsko a Německo. Při prvním Europomu v roce 1989, v univerzitním kampusu belgické Hasselt University v Diepenbeeku, zhlédlo tisíc odrůd ovoce na 3000 návštěvníků.

Při pořádání akce se belgická NBS zpočátku střídala s francouzskou organizací Crocqueurs Les pommes. Do akce se zapojovalo stále více zemí, které na výstavě realizovaly své národní expozice. Význam a prestiž Europomu se postupně zvyšovaly. Po dohodě s partnerskými organizacemi bylo rozhodnuto o novém schématu pořádání této akce; Europom se tak díky rozšíření o nové pořadatelské země plně etabloval v evropském prostoru. Posledního Europomu se účastnilo již 18 evropských zemí.

Česká republika, zastoupená Českým zahrádkářským svazem, se Europomu účastní pravidelně od roku 2005 prostřednictvím dílčí expozice. Po vydařeném Mezinárodním pomologickém semináři v Hradci Králové v roce 2013 a následném úspěšném vyjednávání, byl ČZS mezinárodními organizace pověřen pořádáním Europomu 2017 v ČR, který se tak zároveň stane i oslavou 60. výročí založení ČZS.

Europom v ČR pod taktovkou ČZS již na podzim 2017. Těšíme se na vás.

Váš Český zahrádkářský svaz.

logo czs 4

Powered by ZdenkaJ, ČZS